Uygulama ve Araştırma Merkezi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 RUTİN LABORATUVAR TETKİKLERİ puan 800.000
2 GENETİK LABORATUVAR TETKİKLERİ puan 1.200.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar