İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Puan Karşılığı Dış Laboratuvar Hizmeti puan 2.400.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar