ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 İşçilik Ücreti (Brüt asgari ücretin %35 fazlası) Ay 8,00 10
Birimi Miktarı
1 İşveren Sorumluluk Sigortası yıl 1
2 Brüt Asgari Ücretin %35 fazlası ile İşçilik Ücreti (Ulusal ve Dini Bayram ve Tatil günlerinde çalışma ücreti) gün 116

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar