TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) Makine İkmal Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 İŞÇİ (Brüt asgari ücretin %15 fazlası) Ay 14,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal ve Resmi Tatil Çalışması ( 7 Kişi x 15,5 Gün x 3 YIL ) gün 325,5
2 Fazla Çalışma ( 14 Kişi x 270 Saat x 3 YIL ) saat 11.340
3 Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası ( 14 kişi ) yıl 3
4 İşveren Sorumluluk Sigortası ( 14 Kişi ) yıl 3

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar