Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 PANCAR BOŞALTMA MAKİNASI MUHTELİF PARÇALARININ ( PBM / 015 NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ) İMALİ İŞÇİLİĞİ kilogram 54.700

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar