İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)