GÖKAL BELEDİYESİ HESAP İŞLERİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan litre 8.000
2 Motorin litre 72.900

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar