1.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin ALTYAPI VE BETON KIRMATAŞ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (3 Kalem Altyapı Malzemesi)
1 Kaya Dolgu İnce ton 36.709
2 Alttemel Mekanik Stabilize ton 44.363
3 Temel Mekanik Stabilize ton 28.770
2. KISIM (4 Kalem Beton Kırmataş Malzemesi)
1 30/50 Beton Kırmataş ton 3.727
2 15/30 Beton Kırmataş ton 6.518
3 7/15 Beton Kırmataş ton 6.386
4 3/8" - No: 200 Beton Kumu ton 10.723

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar