19 UNCU MOT.P.TUG K.

Kurumumuz İhtiyacı İçin EKMEK SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 EKMEK kilogram 290.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar