49 UNCU KOMANDO TUGAY K.LIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 11 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 ERİK kilogram 6.000
2 KAYISI kilogram 5.000
3 SOFRALIK ÜZÜM kilogram 9.000
4 ŞEFTALİ kilogram 7.000
5 KARPUZ kilogram 25.000
6 KAVUN kilogram 20.000
7 KİRAZ kilogram 4.000
8 MALTA ERİĞİ kilogram 3.000
9 ARMUT kilogram 7.000
10 MUZ kilogram 24.000
11 ÇİLEK kilogram 2.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar