BOLU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KİMYASAL GÜBRE ,ZİRAİ İLAÇ VE YABANİ OT İLACI SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 3 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (BİRİNCİ KISIM KİMYASAL GÜBRE ALIMI)
1 Gübre( dengeli gübre) kilogram 625
2 Gübre( potasyumlu gübre) kilogram 250
3 Gübre( fosforlu gübre) kilogram 250
4 Gübre(sıvı azotlu gübre) litre 250
5 Bitkisel Sıvı Gübre litre 400
6 Gübre( demir şelatlı) kilogram 25
7 Köklendirici Gübre litre 100
8 NP gübresi kilogram 2.000
9 Üre kilogram 1.500
10 Amonyum Sülfat Gübresi kilogram 1.250
2. KISIM (İKİNCİ KISIM ZİRAİ İLAÇ ALIMI)
1 Fungisit (% 70 Propineb + % 6 Cymoxanil etkin madde-WP)
kilogram 16
2 Fungisit (%80 Fosetyl-Al etkin madde-WG
kilogram 10
3 Fungisit (%80 Thiram etkin madde-WP)
kilogram 8
4 Fungisit (%50 Captan etkin madde-WP)
kilogram 8
5 Fungisit (%30 Cymoxanil + %22,5 Famoxadone etkin madde-WG)
kilogram 3,2
6 Fungisit (25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-M etkin madde-FS)
kilogram 6
7 Fungisit (% 70 Propineb etkin madde-WP)
kilogram 12
8 Fungisit (% 20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı etkin madde-WP)
kilogram 20
9 İnsektisit (850 gr/lt Mineral yağ)
litre 1.020
10 İnsektisit (%20 Acetamiprid etken madde-SP)
kilogram 10
11 İnsektisit (240 g/L Bifenazate etken madde-SC)
litre 8
12 İnsektisit (25 g/L Deltamethrin etken madde-EC)
litre 4
13 İnsektisit (350 g/L İmidacloprid etken madde-SC)
litre 8
14 İnsektisit (%25 Malathion etken madde-WP)
kilogram 16
15 İnsektisit (240 g/l Spiromesifen etken madde-SC)
litre 5
16 İnsektisit (400 g/L Buprofezin etken madde-SC)
litre 10
17 Mollussisit (% 4 Metaldehyde etken madde-Pellet)
kilogram 200
18 Kışlık Yağ (4 gr/lt Imidacloprid + 704 gr/lt mineral yağ)
litre 1.750
19 Yayıcı-Yapıştırıcı(Silikonlu)
litre 20
20 Aşı Macunu
kilogram 50
21 Sıvı Aşı Macunu
kilogram 70
22 Kaya Yünü
adet 25
3. KISIM (ÜÇÜNCÜ KISIM YABANİ OT İLACI ALIMI)
1 Herbisit(250 g/lt Glyphosate ve 40 g/L Diflufenican etken madde-SL)
kilogram 3.500
2 Herbisit ( 500 gr/L. 2,4 amin tuzu etken madde – SL)
litre 20
3 Herbisit (451,4 G/L 2,4-D Tri-İsopropyl amin tuzu + 116,3 GL Picloram tri-İsopropyl amin tuzu etken madde-SL)
litre 3

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar