Araştırma ve Uygulama Hastanesi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 11 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)