TERCAN BELEDİYESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin OTOBÜS SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 2 ADET 29+1 KİŞİLİK OTOBÜS ALINACAKTIR. adet 2

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar