İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin OTOMATİK KİNEMATİK VİSKOZİTE CİHAZI İLE OTOMATİK DESTİLASYON CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Otomatik Kinematik Viskozite Cihazı adet 1
2 Otomatik Destilasyon Cihazı adet 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar