ZONGULDAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin TUVENAN ÇAKIL,KUM VE FİLLER MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 TUVENAN ÇAKIL MALZEME ton 7.500
2 KUM MALZEME ton 7.500
3 FİLLER MALZEME ton 5.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar