Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - İhale İşleri Şube Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

GÖTÜRÜ KISMIN MİKTARI VE TÜRÜ
3370 M²
BİRİM FİYATLI KISMA AİT KALEMLER
İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 KBB KARTEPE İTFAİYE GRUP AMİRLİĞİ MÜFREZE BİNASI YAPIM İŞİ(Birim fiyat teklif cetveli teknik ihale dokümanı ekinde olup doldurularak teklif mektubunun ekinde sunulacaktır). adet 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)