KÜTAHYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin OCAKTAN MALZEME ÜRETİM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 Belediye Kırma taş Ocağından 0/5 Kategoride Kırma Taş Üretimi ton 80.000
2 2 Belediye Kırma taş Ocağından 5/12 Kategoride Kırma Taş Üretimi ton 50.000
3 3 Belediye Kırma taş Ocağından 12/19 Kategoride Kırma Taş Üretimi ton 40.000
4 4 Belediye Kırma taş Ocağından 19/25 Kategoride Kırma Taş Üretimi ton 30.000
5 5 Belediye Kırma taş Ocağından 0/19 Kategoride Kırma Taş Üretimi ton 40.000
6 6 Belediye Kırma taş Ocağından 0/70 Kategoride Kırma Taş Üretimi ton 70.000
7 7 Belediye Kırma taş Ocağından 25/70 Kategoride Kırma Taş Üretimi ton 40.000
8 8 Belediye Kırma taş Ocağından By Pass Kategoride Kırma Taş Üretimi ton 10.000
9 9 Yukarıda anılan Kategorilerde Kırmataş Temini ve Nakli (Belediye Taş Ocağının çalıştırılamadığı zaruri durumlarda, idarenin gerekli ve uygun görmesi halinde) ton 30.000
10 10 Belediyemize Ait Doğalar Taş Ocağına 25,00 km ve 37,99 km uzaklıkta olan stok sahalarına getirilen Kırmataş Malzeme Nakli ton 150.000
11 11 Belediyemize Ait Doğalar Taş Ocağına 45 km uzaklıkta olan Asfalt şantiyesi sahasına getirilen Kırmataş Malzeme Nakli ton 200.000
12 12 Belediyemize Ait Doğalar Taş Ocağına 38,00 km ve 58,00 km uzaklıkta olan stok sahalarına getirilen Kırmataş Malzeme Nakli ton 10.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)