SELÇUKLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 SLB 01 YOL AÇIMI YAPILMASI metrekare 20.000
2 SLB 02 KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0-25 MM TEMEL MALZEME TEMİNİ, NAKLİ, GREYDERLE SERİLMEK VE SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRMAK SURETİYLE TEMEL TABAKASI YAPILMASI ton 250.000
3 SLB 03 İDARE TEMİNİ CRS2 EMÜLSİYON İLE ÇİFT TABAKA EMÜLSİYONLU SATHİ KAPLAMA YAPILMASI metrekare 500.000
4 SLB 04 YAĞMUR SUYU DRENAJINDA KULLANILMAK ÜZERE 40 CM. İÇ
ÇAPİNDA KORİGE BORU TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ
metre 500

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)