BERGAMA BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 BER ÖZEL 1 Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması metreküp 5.000
2 BER ÖZEL 2 Doğal küçük parke taşı 8X10 GRANİT ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (80-100 mm boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile) metrekare 3.000
3 BER ÖZEL 3 İDARE MALI DOĞAL KÜÇÜK PARKE TAŞIYLA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI metrekare 29.000
4 BER ÖZEL 4 İdare malı 8 cm yüksekliğinde KİLİT parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) metrekare 78.000
5 BER ÖZEL 5 İDARE MALI 70 x 30 x 15 cm boyutlarında beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) metre 24.320
6 BER ÖZEL 6 Doğaltaş kaplama, Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi metrekare 46.795
7 BER ÖZEL 7 Bordür Sökülmesi metre 4.900
8 BER ÖZEL 8 Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) metreküp 26.000
9 BER BEL 9 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) metrekare 6.000
10 BER ÖZEL 10 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) metrekare 19.000
11 BER ÖZEL 11 75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) metre 3.060

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)