TALAS BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ATLI FAYTON HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar