Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin BASIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 3 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

1. KISIM (I Kısım Eserler 12 adet)
Birimi Miktarı
1 Hayat Hakkı adet 5.000
2 İyilik ve İhsan adet 5.000
3 Taassup adet 5.000
4 Adalet adet 5.000
5 Hak Duyarlılığı (Kamu ve Kul Hakkı) adet 5.000
6 Güven Toplumu adet 5.000
7 İslam Ümmeti adet 5.000
8 Şiddet adet 5.000
9 Terör adet 5.000
10 Irkçılık adet 5.000
11 Onur ve İffet adet 5.000
12 Hasan Basri ÇANTAY adet 3.000
2. KISIM (II. Kısım Eserler 9 Adet)
Birimi Miktarı
1 40 Hadiste İş ve Ticaret Ahlakı adet 10.000
2 İslam Fıtri, Tabii ve Umumi Bir Din’dir adet 5.000
3 Hz.Peyg. ve İnsan Yetiştirme Düzeni adet 5.000
4 Kur’an Öğreniyorum Elif-Ba (Fransızca) adet 2.000
5 Kur’an Öğreniyorum Elif-Ba (Rusça) adet 2.000
6 Kur’an Öğreniyorum adet 20.000
7 Kıraat-i Aşere adet 5.000
8 İntihar Töre Cinayetleri Bağlamında Sosyal Sorunlar ve İslam adet 5.000
9 Resimli Seçme Masallar adet 5.000
3. KISIM (III. Kısım Eserler 5 adet )
Birimi Miktarı
1 Vaaz Rehberi I II takım 10.000
2 Sorularla İslam adet 5.000
3 Peygamber Hikayeleri Yazı Dizisi adet 10.000
4 Kur'an-ı Kerimdeki Sureleri Tanıyalım adet 10.000
5 İçimdeki Zıp Zıp Ses adet 5.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar