PENDİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Etkinlik Kataloğu adet 4.000
2 Faaliyet Kitapçığı
adet 20.000
3 Sergi Kataloğu 1 adet 2.000
4 Sergi Kataloğu 2 adet 2.000
5 Sergi Kataloğu 3 adet 2.000
6 Sanatçılar Buluşması Kataloğu adet 3.000
7 İlçe Tanıtım Kitabı adet 20.000
8 Takvim adet 3.500
9 Not Defteri adet 10.000
10 Dergi adet 200.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar