KADIKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin İLAÇLAMA VE AĞAÇ BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 BİNEK ARACI ÇALIŞTIRILMASI
ay 18
2 SEPETLİ ARAÇ ÇALIŞTIRILMASI
gün 50
3 AĞAÇ RESTORASYONU(120 ADET)
adet 1
4 0-10 CM GÖVDE ÇAPLI AĞAÇ, AĞAÇÇIK VE ÇALILARIN İNSEKTİSİTLE İLAÇLANMASI
adet 100.000
5 10-25 CM GÖVDE ÇAPLI AĞAÇLARIN İNSEKTİSİTLE İLAÇLANMASI
adet 5.000
6 25-40 CM GÖVDE ÇAPLI AĞAÇLARIN İNSEKTİSİTLE İLAÇLANMASI
adet 1.000
7 X > 40 CM GÖVDE ÇAPLI AĞAÇLARIN İNSEKTİSİTLE İLAÇLANMASI
adet 500
8 0-10 CM GÖVDE ÇAPLI AĞAÇ, AĞAÇÇIK VE ÇALILARIN FUNGUSİTE İLE İLAÇLANMASI
adet 60.000
9 10-25 CM GÖVDE ÇAPLI AĞAÇLARIN FUNGUSİTE İLE İLAÇLANMASI
adet 5.000
10 25-40 CM GÖVDE ÇAPLI AĞAÇLARIN FUNGUSİTE İLE İLAÇLANMASI
adet 1.000
11 X > 40 CM GÖVDE ÇAPLI AĞAÇLARIN FUNGUSİTE İLE İLAÇLANMASI
adet 500
12 HER TÜRDE VE GÖVDE ÇAPINDAKİ AĞAÇLARDA BAKTERİ UYGULAMASI
adet 2.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar