KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin İŞÇİLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Kısmi Malzemeli Kilitli Beton Parke Taşı Döşeme İşçiliği metrekare 120.000
2 Kısmi Malzemeli Beton Bordür Taşı Döşeme İşçiliği metre 25.000
3 Çıkma Taş ile Kısmi Malzemeli Kilitli Beton Parke Taşı Döşeme İşçiliği metrekare 30.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar