Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Kurumumuz İhtiyacı İçin ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)