İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 A-B-C-D Gurubu Ameliyat Tekstilleri için Bohça adet 51.038
2 E Gurubu Ameliyat ve Cerrahi Girişim Tekstilleri için Paket adet 63.263
3 A-B-C-D Gurubu Ameliyatları için Cerrahi Setler adet 67.938
4 E-Gurubu Ameliyatlar ve Küçük Müdahale/Cerrahi Setlerden Oluşan Paketler adet 40.675
5 Buhar Sterilizasyon Rulo Paketleri-H.P. (Taywek) Sterilizasyon Rulo Paketleri adet 960.250
6 ADSM Küçük Paketleri (Sterilizasyon) adet 1.403.750
7 ADSM Orta Paketleri (Sterilizasyon) adet 581.500
8 A-B-C-D Grubu Ameliyatlar Sonrası Dezenfeksiyon İşlemi adet 14.925
9 A-B-C-D Grubu Ameliyatlar Sonrası Dezenfeksiyon İşlemi adet 37.475
10 E Grubu Ameliyatlar Sonrası Dezenfeksiyon İşlemi adet 11.121
11 Yoğun Bakım, Doğumhane, Enfeksiyon Hastalıkları Servisi, İzolasyon Odaları, Tbc Odası Dezenfeksiyon İşlemi ve Diğer Ünitelerin Dezenfeksiyonu İşlemi adet 89.069
12 Endoskopi ve Bronkoskopi Üniteleri Dezenfeksiyon ve Dekontaminasyon İşlemi adet 2.325

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar