Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr mevcut web sayfasındaki İdarece belirlenen içeriklerin İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, Almanca ve İspanyolca toplamda 6 dilde; gerektiğinde de Çince, Farsça, Urduca ve diğer dillerde çoklu dil desteği hizmet alım işi. sayfa 9.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar