İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

1. KISIM (1. KISIM ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞ.HAST. VE BATI İLÇELER GRUBU)
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Mutfak veya yemekhane personeli(Brüt asgari ücretin %75 fazlası) Ay 4,00 24
2 Mutfak veya yemekhane personeli(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 1,00 24
3 Mutfak veya yemekhane personeli(Brüt asgari ücretin %35 fazlası) Ay 6,00 24
4 Mutfak veya yemekhane personeli(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 28,00 24
5 Mutfak veya yemekhane personeli(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 3,00 24
6 Mutfak veya yemekhane personeli(Brüt asgari ücretin %4 fazlası) Ay 134,00 24
7 Engelli Mutfak veya yemekhane personeli(Brüt asgari ücretin %4 fazlası) Ay 5,00 24
Birimi Miktarı
1 Normal Yemek
öğün 3.368.000
2 Diyet Yemek öğün 644.400
3 Normal Kahvaltı öğün 1.029.000
4 Diyet Kahvaltı öğün 262.100
5 Ara Kahvaltı öğün 696.600
6 Sulu Yemek öğün 129.900
7 %35 fazlası alan resmi tatil günü çalışması
gün 62
8 %30 fazlası alan resmi tatil günü çalışması
gün 372
9 %20 fazlası alan resmi tatil günü çalışması gün 31
10 %4 fazlası alan resmi tatil günü çalışması gün 2.046
2. KISIM (2. KISIM ATATÜRK, KEPEZ DEVLET HASTANELERİ VE DOĞU İLÇELERİ HAST. GRUBU)
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Mutfak veya yemekhane personeli(Brüt asgari ücretin %75 fazlası) Ay 11,00 24
2 Mutfak veya yemekhane personeli(Brüt asgari ücretin %35 fazlası) Ay 1,00 24
3 Mutfak veya yemekhane personeli(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 19,00 24
4 Mutfak veya yemekhane personeli(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 13,00 24
5 Mutfak veya yemekhane personeli(Brüt asgari ücretin %4 fazlası) Ay 113,00 24
6 Engelli mutfak veya yemekhane personeli(Brüt asgari ücretin %4 fazlası) Ay 5,00 24
Birimi Miktarı
1 Normal Yemek öğün 4.294.688
2 Diyet Yemek öğün 669.000
3 Normal Kahvaltı öğün 1.188.000
4 Diyet Kahvaltı öğün 348.000
5 Ara Kahvaltı öğün 1.111.000
6 Sulu Yemek öğün 121.600
7 %75 fazlası alan resmi tatil günü çalışması gün 155
8 %30 fazlası alan resmi tatil günü çalışması gün 248
9 %20 fazlası alan resmi tatil günü çalışması gün 124
10 %4 fazlası alan resmi tatil günü çalışması gün 2.325

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar