ELAZIĞ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEŞİL ALAN BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 "YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA
REFÜJLERDE MAKİNE İLE ÇİM VE ÇAYIR BİÇME"
dekar 8.500
2 ÇİM ÇİÇEKLİK SAHALARDAYABANİ OT TEMİZLİĞİ
ar 500
3 "ORTA REFÜJLERDE TOPRAĞIN ÇAPALANMASI VE
SATIHIN EL İLE DÜZELTİLMESİ"
metrekare 100.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar