KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin ALT TEMEL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 0,25 mm Alt Temel Malzemesi Alımı ton 20.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar