Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÇİM TOHUMU, TOHUMLAMA İÇİN BAĞLAYICI VE MALÇ SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 3 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1. Kısım Sertifikalı Tohumlar)
1 Festuca Arundinacea spp. kilogram 1.800
2 Festuca Ovina spp. kilogram 900
3 Festuca Rubra Rubra spp. kilogram 1.350
4 Lolium Perenne spp. kilogram 900
5 Poa Pratensis spp. kilogram 450
6 Trifolium Repense spp. kilogram 450
7 Cynodon Dactylon spp. kilogram 450
8 Agrostis Tenius spp. kilogram 180
2. KISIM (2. Kısım Sertifikasız Tohumlar)
1 Agropyron Elengatum spp. kilogram 450
2 Poa Annua spp. kilogram 450
3 Phleum Pratense spp. kilogram 900
4 Lactuca spp. kilogram 450
5 Brassica spp. kilogram 270
3. KISIM (3. Kısım Bağlayıcı ve Malç)
1 Bağlayıcı (Yapıştırıcı) (1 torba 11,33 kg) torba 38
2 Malç  (1 torba 22,70 kg) torba 1.200

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar