KASTAMONU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 TS19-PÇ 32.5 TORBALI PORTLAND ÇİMENTO adet 35.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar