Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Metal Çöp Konteyneri adet 1.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar