KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DALGIÇ MOTOPOMP SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar