ERZİNCAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ELEK ALTI ASFALT TAŞI (AGREGA) SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Belediyemiz asfalt üretiminde kullanılmak üzere 0,5 – 5,12 – 12,19 mm ebatlarında elek altı asfalt taşı (agrega) alımı ve Şehrin muhtelif yerleri ile Belediyemiz asfalt üretim tesislerine nakliyesi ton 60.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar