İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)

Kurumumuz İhtiyacı İçin FREKANS KONVERTÖRLÜ PANO SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 FREKANS KONVERTÖRLÜ PANO ALIMI adet 2

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar