Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin HDPE KORİGE BORU VE EK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Ø 150 mm Hdpe Korige Boru metre 3.006
2 Ø 200 mm Hdpe Korige Boru metre 3.006
3 Ø 300 mm Hdpe Korige Boru metre 10.002
4 Ø 150 mm Hdpe Korige Manşon adet 540
5 Ø 200 mm Hdpe Korige Manşon adet 540
6 Ø 300 mm Hdpe Korige Manşon adet 1.810
7 Ø 150 mm Hdpe Korige Conta adet 1.080
8 Ø 200 mm Hdpe Korige Conta adet 1.080
9 Ø 300 mm Hdpe Korige Conta adet 3.620
10 Ø300/150 Hdpe Korige C Parçası adet 1.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar