VİRANŞEHİR BELEDİYESİ Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KLİMA SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Salon Tipi Klima adet 30

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar