EDREMİT BELEDİYESİ Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KUM VE KIRMA MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kaba(Dişli Kum) ton 1.000
2 Perdahlık (ince) Kum ton 200
3 5-15 mm Kırma Malzeme ton 10.000
4 0-25 mm veya 0-38 mm Kırma Malzeme ton 15.000
5 0-5 mm Kırma Malzeme ton 5.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar