SARAY BELEDİYESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin OTOBÜS SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 29+1 Yolcu Kapasiteli Otobüs adet 2

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar