Sivas İl Özel İdare

Kurumumuz İhtiyacı İçin PE 100 İÇME SUYU BORUSU SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Ø 63 PE 10 ATÜ BORU metre 63.200

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar