HAKKARİ BELEDİYESİ SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL ALT TEMEL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Yol Alt Temel Malzemesi (0,50 mm) ton 80.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar