Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)