İZMİT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DUVAR İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 İZMİT BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MUHTELİF BÖLGELERDE MUHTELİF EBATLARDA DUVAR YAPIM İŞİ adet 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)