Iğdır İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin MODÜLER BETON BLOK VE KULELERE FENS TELİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 09:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)