Bölge Müdürlüğü-11.Bölge Van KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN DÜŞEY İŞARETLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 DÜŞEY-1 Alüminyum profilden bilgi levhası yapılması (2,5 M² den Büyük) metrekare 100
2 DÜŞEY-2 Galvanizli sac profilden trafik bilgi levhalarının yapılması (2 mm kalınlığında) metrekare 500
3 DÜŞEY-3 Levhaya tam reflektif malzeme yapıştırılması (Standart ve bilgi işaret levhaları) metrekare 600
4 DÜŞEY-4 İdare malı bilgi levhaları mesajlarının yerinde değiştirilmesi metrekare 400
5 DÜŞEY-5 Yüksek performanslı prizmatik malzeme metrekare 2.000
6 DÜŞEY-6 İdare malı kontrol kesim levhalarının yerine konulması adet 500
7 DÜŞEY-7 İdare malı standart trafik işaret levhalarının yerine konulması (Tehlike uyarı, trafik tanzim, bilgi, durma ve park levhaları) adet 25.000
8 DÜŞEY-8 Trafik bilgi levhalarının yerine konulması metrekare 2.000
9 DÜŞEY-9 Kaplama üstü bilgi levhalarının yerlerine konulması metrekare 100
10 DÜŞEY-10 Standart trafik işaret levhalarının yerinden sökülmesi
(Tehlike uyarı, trafik tanzim, bilgi, durma ve park levhaları)
adet 15.000
11 DÜŞEY-11 Trafik bilgi levhalarının yerlerinden sökülmesi metrekare 3.000
12 DÜŞEY-12 Kaplama üstü bilgi levhalarının yerlerinden sökülmesi metrekare 100
13 DÜŞEY-13 Standart levha direğinin yerinden sökülmesi adet 15.000
14 DÜŞEY-14 Trafik bilgi levha direğinin yerinden sökülmesi adet 100
15 DÜŞEY-15 Kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonunun komple yerinden sökülmesi adet 4
16 DÜŞEY-16 Standart trafik işaret levha direğinin yerine konulması
(Tehlike uyarı, trafik tanzim, bilgi, durma ve park levhaları)
adet 30.000
17 DÜŞEY-17 L-Tipi öngösterici, T-Tipi öngösterici ve bilgi levhaları için kutu kesitli taşıyıcı konstrüksiyon imali ve galvanizlemesi kilogram 46.000
18 DÜŞEY-18 Kaplama üstü levhalar için boru tipi taşıyıcı konstrüksiyon imali ve galvanizlemesi kilogram 11.000
19 DÜŞEY-19 0-10 m² bilgi levhaları için taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine konulması (Temel ve nakliye dahil) adet 10
20 DÜŞEY-20 10-20 m² bilgi levhaları için taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine konulması (Temel ve nakliye dahil) adet 10
21 DÜŞEY-21 20-30 m² bilgi levhaları için taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine konulması (Temel ve nakliye dahil) adet 2
22 DÜŞEY-22 30-50 m² bilgi levhaları için taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine konulması (Temel ve nakliye dahil) adet 2
23 DÜŞEY-23 L-Tipi öngösterici taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine konulması(Temel ve nakliye dahil) adet 6
24 DÜŞEY-24 T-Tipi öngösterici taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine konulması (Temel ve nakliye dahil) adet 4
25 DÜŞEY-25 Kaplama üstü taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine konulması (Temel ve nakliye dahil) adet 4
26 DÜŞEY-26 Alüminyum kavşak içi yön levhalarının (5'li grup) ve taşıyıcı direğin imali, taşıyıcı direğin ve levhaların yerine konulması (Temel ve nakliye dahil) takım 20
27 DÜŞEY-27 Trafik bilgi ve yön levhaları için direk yapılması ve galvaniz kaplanması (muhtelif ebat NPI profilden ankrajlı tip) kilogram 15.000
28 DÜŞEY-28 Trafik bilgi ve yön levhalarına ankrajlı temel yapılması ve levha direğinin montajı adet 150
29 DÜŞEY-29 Mesafe levhalarına ait konstrüksiyonun yerlerinden sökülmesi adet 50
30 DÜŞEY-30 L-Tipi veya T-Tipi konstrüksiyonun yerlerinden sökülmesi adet 10
31 DÜŞEY-31 Alüminyum kavşak içi yön levhalarına ait taşıyıcı direğin yerinden sökülmesi adet 20

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)