GÖLBAŞI BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 09:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 GB-01 Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması, nakli ve kullanılması metreküp 7.000
2 GB-02 Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyet kazısı yapılması, nakli ve kullanılması metreküp 7.000
3 GB-03 Plentmiks temel yapılması ( Herşey Dahil ) ( Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile ) ton 25.000
4 GB-04 Asfalt betonu binder tabakası yapılması ( Herşey Dahil ) ( Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile ) ton 41.865,98
5 GB-05 Aşınma tabakası yapılması ( Herşey Dahil ) ( Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile ) ton 23.588,06
6 GB-06 Asfalt Kazıma Makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması ve nakli metreküp 7.256,52

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)