TOROSLAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Temel altı Malzemenin Asfalt Şantiyesine Nakliyesi ton 20.000
2 Temel altı Malzemenin Asfalt Şantiyesine getirilip, 35-40 Km. mesafeye taşınması ton 6.000
3 Asfalt Şantiyesine Agrega Temini ve Nakli (?5-?12) ton 3.500
4 Asfalt Şantiyesine Agrega Temini ve Nakli (?12-?19) ton 6.500

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar