TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Kaynak Ustası(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 1,00 24
2 Tesisat Ustası(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 2,00 24
3 Tesisat İşçisi (Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 3,00 24
4 İnşaat İşçisi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 3,00 24
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri ( 1 Kaynak Ustası 2 Tesisat Ustası İçin Brüt Asgari Ücretin %30 fazlası) gün 93
2 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri ( 3 Tesisat İşçisi ve 3 İnşaat İşçisi İçin Brüt Asgari Ücretin %10 fazlası) gün 186
3 Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası (9 kişi) yıl 2
4 İşveren Mali Sorumluluk Sigortası (9 kişilik) yıl 2

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar