Orman Bölge Müdürlüğü-Mersin OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin TEKNİK DENETİM, KONTROLÖRLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 4 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

1. KISIM (Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Teknik Denetim ve Kontrolörlük Hizmet Alımı )
Birimi Miktarı
1 Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Projeleri Kapsamında Yeni Tesis ve Bakım Çalışmalarının Denetim ve Kontrolörlük Danışmanlık Hizmetlerinin Yapılması (2 Mühendis Hizmet Alımı İçin) hektar 400
2 Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Erozyon Kontrolü Projeleri Kapsamında Yeni Tesis ve Bakım Çalışmalarının Denetim ve Kontrolörlük Danışmanlık Hizmetlerinin Yapılması (3 Mühendis Hizmet Alımı İçin) hektar 600
2. KISIM (Mut Orman İşletme Müdürlüğü Teknik Denetim ve Kontrolörlük Hizmet Alımı )
Birimi Miktarı
1 Mut Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Projeleri Kapsamında Yeni Tesis ve Bakım Çalışmalarının Denetim ve Kontrolörlük Danışmanlık Hizmetlerinin Yapılması (2 Mühendis Hizmet Alımı İçin) hektar 400
2 Mut Orman İşletme Müdürlüğü Fidan Üretim ve Bakım Çalışmalarının Denetim ve Kontrolörlük Danışmanlık Hizmetlerinin Yapılması (2 Mühendis Hizmet Alımı İçin) 1000 adet 2.000
3. KISIM (Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Teknik Denetim ve Kontrolörlük Hizmet Alımı )
Birimi Miktarı
1 Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Projeleri Kapsamında Yeni Tesis ve Bakım Çalışmalarının Denetim ve Kontrolörlük Danışmanlık Hizmetlerinin Yapılması (2 Mühendis Hizmet Alımı İçin) hektar 400
2 Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Erozyon Kontrolü Projeleri Kapsamında Yeni Tesis ve Bakım Çalışmalarının Denetim ve Kontrolörlük Danışmanlık Hizmetlerinin Yapılması (1 Mühendis Hizmet Alımı İçin) hektar 200
4. KISIM (Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü Teknik Denetim ve Kontrolörlük Hizmet Alımı )
Birimi Miktarı
1 Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Projeleri Kapsamında Yeni Tesis ve Bakım Çalışmalarının Denetim ve Kontrolörlük Danışmanlık Hizmetlerinin Yapılması (3 Mühendis Hizmet Alımı İçin) hektar 600
2 Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü Erozyon Kontrolü Projeleri Kapsamında Yeni Tesis ve Bakım Çalışmalarının Denetim ve Kontrolörlük Danışmanlık Hizmetlerinin Yapılması (2 Mühendis Hizmet Alımı İçin) hektar 400

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar